MISSIE
Het voorkomen van het uitsterven van de orang-oetan en het beschermen van zijn natuurlijke leefomgeving, de tropische regenwouden van Borneo en Sumatra. Enerzijds door het bieden van financiële ondersteuning aan betrouwbare projecten die ter plekke werken, anderzijds door in Nederland te werken aan bewustwording over de oorzaken van de bedreiging van de orang-oetan.

DOELSTELLINGEN
Het ondersteunen van projecten in Indonesië en Maleisië die zich inzetten om te voorkomen dat de orang-oetan uitsterft, door opvang en het beschermen van zijn natuurlijke leefgebied, het tropisch regenwoud;
Het vergroten van bewustwording in Nederland over de oorzaken van de bedreiging van de orang-oetan en de invloed van bedrijven en consumenten hierop.

REALISATIE DOELSTELLINGEN

2012-2013         2014          2015          2016           2017