SOCP richt zich op het rehabiliteren en weer uitzetten van orang-oetans in het wild. Sinds de start van SOCP in 1999 zijn er al meer dan 220 orang-oetans in het wild teruggeplaatst. Dat lijkt misschien weinig, maar op een geschat aantal van 7000 orang-oetans op Sumatra is dit substantieel! Monkey Business steunt verschillende projecten, zoals de aanbouw van het Babyhouse. Door steun van Monkey Business zijn in 2014 16 orang-oetans in het wild vrijgelaten.