VACATURE SECRETARIS (ONBEZOLDIGD)

 

Voor het stichtingsbestuur van Monkey Business zijn we op zoek naar een bestuurslid Secretaris met een positieve & enthousiasmerende instelling, die zich aangesproken voelt door de ‘Feel Good & Do Good’ filosofie en zijn/ haar steentje bij wil dragen door Monkey Business naar een hoger plan te tillen om zo de wereld van de apen en onszelf een beetje mooier te maken.

OMSCHRIJVING BESTUURSFUNCTIE – Stichting Monkey Business

Het stichtingsbestuur bestaat op dit moment uit vier personen (vrijwillige basis. Binnen het stichtingsbestuur functioneer je in een team met collega bestuursleden die met elkaar verantwoordelijk zijn voor de visie en strategie van Stichting Monkey Business. Op basis van deze strategie wordt het beleidsplan uitgewerkt, welke in samenwerking met het dagelijks bestuur wordt ingevuld. De belangrijkste verantwoordelijkheden van het bestuur zijn: de selectie van projecten die financiële steun krijgen in Sumatra, inhoudelijke boodschap hier in NL, groeistrategie van de stichting, financieel resultaat, fondsenwervende evenementen en marketing & communicatie. De tijdsbesteding is flexibel invulbaar, het betreft 12 vergaderingen per jaar en gemiddeld 1 dagdeel per maand.


VERANTWOORDELIJKHEDEN BESTUURSLEDEN – algemeen

 • Strategie Monkey Business en bepalen beleid.
 • Keuze projecten waar we financiële ondersteuning aan geven in Sumatra.
 • Verbreden en onderhouden van netwerk met vrijwilligers, sponsoren en externe relaties.
 • Ontwikkelen van nieuwe initiatieven (m.n. gericht op activeren doelgroep 18-35)
 • Bewaken uitvoering beleid
 • Hands on mentaliteit - ondersteunen dagelijkse gang van zaken

FUNCTIE PROFIEL - Secretaris

 • Ondersteunen opstellen jaarplannen
 • Leveren bijdrage aan fondsenwerving
 • Uitbreiden van netwerk gericht op fondsenwerving/sponsoring/professionalisering stichting
 • Notuleren vergaderingen en controle geplande afspraken
 • Uitvoeren van maandelijkse incasso op (vaste) donateurs

MEDE BESTUURSLEDEN:

 • Kim Janssen Steenbergen – Voorzitter
 • Peter Blom – Penningmeester
 • Saskia Baaij Verhoeven - Marketing/Communicatie
 • Het dagelijks bestuur wordt uitgevoerd onder leiding van Tim Moltzer - Directeur.


Geloof jij in onze ‘Feel Good & Do Good’ filosofie en vind je het leuk om op strategisch niveau het beleid uit te stippelen en heb je daarbij de hands-on mentaliteit die er voor nodig is om het uit te voeren? Wil je de wereld van de apen en onszelf een beetje mooier maken en is een bestuursfunctie bij Monkey Business iets voor jou? Dan zien we heel graag je CV en motivatie tegemoet op info@monkeybusiness.nl t.a.v. Tim Moltzer. 


STICHTING MONKEY BUSINESS


De doelstelling van Monkey Business is het voorkomen van het uitsterven van de orang-oetan op Sumatra en het beschermen van het tropisch regenwoud, de natuurlijke leefomgeving van deze rode mensaap. De enige plekken in de wereld waar de orang-oetan nog voorkomt zijn de eilanden Borneo en Sumatra. Er leven nog circa 14.000 orang-oetans op Sumatra en 100.000 op Borneo. In 40 jaar tijd zijn de populaties al met meer dan 50% gedaald. Onderzoek wijst ook uit dat door stroperij en verlies van habitat per jaar ongeveer 4000 orang-oetans verdwijnen op Borneo en Sumatra nu. Dit betekent dat deze mensaap, die voor bijna 97% genetisch aan ons gelijk is, binnen aanzienlijke tijd is uitgestorven als we nu niets doen. De orang-oetan is een sleuteldier in het gehele ecosysteem, indien deze verdwijnt zullen ook andere diersoorten uitsterven. De orang-oetan is voor Monkey Business een icoon voor het hele tropische regenwoud met al z’n diersoorten.

 

Monkey Business biedt enerzijds financiële ondersteuning aan 4 lokale projecten op Borneo en Sumatra. Hiermee pakken we het probleem aan op 3 vlakken:

-        Rehabilitatie van verweesde orang-oetan baby’s

-        Herbebossing van verwoeste delen regenwoud

-        Tegenhouden van illegale boskap

Anderzijds werken we in Nederland aan bewustwording van de zeer ernstige situatie van zowel de bedreigde orang-oetan als het verdwijnen van het tropisch regenwoud en proberen we onze jongeren doelgroep handelingsperspectieven te bieden.

FUNDRAISING VIA SAVE ME FEESTEN

De filosofie van Monkey Business is Feel Good & Do Good en we combineren leuke dingen met het goede doel. Monkey Business haalt in Nederland geld op door bijvoorbeeld leuke feesten te organiseren. Monkey Business is jong, vernieuwend, innovatief, creatief en werkt met positieve en frisse geest. Monkey Business geeft ongeveer drie feesten per jaar op A-locaties (zoals Woodstock Bloemendaal, Het Sieraad, Westerunie en zelfs het Van Gogh Museum) en met top DJ’s (o.a. onze ambassadeur Terry Toner, Benny Rodrigues, Joran van Pol en Nuno dos Santos). Daarnaast is een groot aantal bekende Nederlanders actief bij Monkey Business betrokken. Zij werven bijvoorbeeld donateurs op Monkey Business feesten.

 

Omdat iedereen en alle partijen zich belangeloos inzetten is het mogelijk om het evenement tegen en nul budget neer te zetten zodat de opbrengsten van de SAVE ME benefietfeesten gebruikt kunnen worden voor de bescherming van de orang-oetan en het tropisch regenwoud.